fbpx

Khoá học căn bản phòng chống Scam 4.0

2,000,000VND 1,000,000VND

📋NOTE: Cần đặt cọc 1 triệu đồng để tham gia, sẽ được hoàn trả nếu đến học và không hoàn trả nếu không có check in
⏰ Thời gian: 14:00 – 16:30, 31/03/2019
⛳️ Địa điểm: Sài Gòn Hotel, 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp.HCM